Datele de completat la sectiunea III. Destinatia sumei reprezentānd 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se ...

Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit / unitatii de cult: 36796604

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIATIA PANAGIA-PELERINAJE ORTODOXE

Cont bancar (IBAN): RO51BTRLRONCRT0348669701